งานเบญจมาศบาน ในม่านหมอก

    *ภาพงานเบญจมาศบานปี 2553 และ 2557