บ้านเดี่ยวขนาด 20 ตารางเมตร สำหรับ 2 ท่าน มี 1 ห้องนอนขนาดพอดี และ 1 ห้องน้ำในตัว ที่นอนขนาด 6 ฟุต
1 ที่นอน มีประตูกระจกบานใหญ่ 2 ด้าน และระเบียงกว้างรูปตัวแอล สามารถมองเห็นวิวภูเขาจากในห้องพักได้
มีจำนวน 1 หลัง