บ้านเดี่ยว สำหรับ 2 ท่าน มี 1 ห้องนอน ขนาดเล็กน่ารัก ห้องน้ำในตัว ที่นอนขนาด 3.5 ฟุต 2 ที่นอน
มีประตูกระจกบานใหญ่ ชานระเบียงสั้นๆหน้าบ้าน เห็นวิวเขา และสนามหญ้ากว้างๆหน้าบ้าน
มีจำนวน 3 หลัง