บ้านเดี่ยวขนาด 20 ตารางเมตร สำหรับ 2 ท่าน มี 1 ห้องนอนขนาดพอดี และ 1 ห้องน้ำในตัว ที่นอนขนาด 3.5 ฟุต
2 ที่นอน มีประตูกระจกบานใหญ่ มีชานระเบียงสั้นๆหน้าบ้าน มองเห็นวิวเขา และสนามหญ้ากว้างๆหน้าบ้านได้
มีจำนวน 3 หลัง