บ้านพักเรือนใหญ่ สำหรับ 10-15 ท่าน มี 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ ห้องพักทั้งหมดอยู่ชั้น 2 แยกห้องๆละ 2 ท่านเป็นสัดส่วน
มีห้องแบบที่นอนขนาด 5ฟุต 2 ที่นอน จำนวน 3 ห้อง / และแบบที่นอนขนาด 6 ฟุต 1 ที่นอน จำนวน 2 ห้อง
มีระเบียงใหญ่รวมเชื่อมกัน สำหรับสังสรรค์ มีประตูกระจกบานใหญ่ เห็นวิวภูเขาจากในห้องพักทุกห้องแบบใกล้ชิด วิวกว้าง 180 องศาจากระเบียง
มีจำนวน 1 หลัง