บ้านเดี่ยว 5 ห้องนอนเรียงแถว มีระเบียงใหญ่หน้าหลัง สำหรับ 10 ท่าน ห้องละ 2 ท่าน
แบบที่นอนขนาด 5ฟุต 2 ที่นอน มี 3 ห้อง / และแบบที่นอนKing Size 1 ที่นอน มี 2 ห้อง
ห้องน้ำในตัวทุกห้อง