ภูแผงม้าพิมาน  อยู่ในดินแดนที่มีอากาศบริสุทธิ์ เป็นแหล่งโอโซน ติดอันดับ 1 ใน 7 ของโลก มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี มีหมอกลงสวยงามในฤดูฝน และหนาวจัดในฤดูหนาว จนได้ชื่อว่า  "สวิสเซอร์แลนด์แดนอีสาน"  ซึ่งอยู่ที่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

 
     สัมผัสกับการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ โอบล้อมไปด้วยขุนเขาป่าไม้อย่างใกล้ชิด ที่เต็มไปด้วยโอโซนบริสุทธิ์ และเสียงนกนานาพันธุ์

พื้นที่ติดเขาแผงม้า สามารถส่องสัตว์ ชมกระทิง
ได้จากที่พัก และใกล้จุดชมวิวที่เห็นได้ทั่วทั้ง
วังน้ำเขียว

ใกล้จุดชมดวงอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุด
ของวังน้ำเขียว เพียง 500ม. จากรีสอร์ท